Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Logo van de Nederlandse Wing Chun Federatie

De Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van de inzet
van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1974 in Nederland introduceerde.

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktiseren van het Wing Chun Kung Fu
in zijn meest originele en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu
en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer bruikbare en effectieve gevechtskunst.
Dit door de ontstaanslegende, de vijf principes en de vormen te analyseren, te interpreteren en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun, eveneens de bij deze stijl toebehorende levenshouding en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar. Voor het Wing Chun doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar een school aangesloten bij de Nederlandse Wing Chun Federatie (NWCF).