Betere School Prestaties door Wing Chun Kung Fu

Betere School Prestaties door scholieren die meer bewegen.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van California in Los Angeles.
Lichamelijk actieve scholieren lijken hoger te scoren dan hun minder fitte studiegenoten.

De fitheid van de studenten werd bepaald met behulp van een hardlooptest en vergeleken met een reken-, lees- en taaltoets.
Volgens hoofdonderzoeker, dr. William McCartney, daalde de score van de toets met meer dan een punt,
voor elke extra minuut die een scholier nodig had om de hardlooptest te volbrengen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat scholieren met een gezond gewicht beter presteerden op school dan hun klasgenoten met overgewicht.
De onderzoekers concluderen hieruit dat zowel een goede conditie als een gezond gewicht bijdragen aan het optimaal functioneren van de hersenen.
Als vervolgonderzoek het positieve effect van lichamelijke activiteit op schoolprestaties bevestigt, zullen scholen meer moeten investeren in gymlessen.

Lichamelijk actieve scholieren lijken hoger te scoren dan hun minder fitte studiegenoten. De fitheid van de studenten werd bepaald met behulp
van een hardlooptest en vergeleken met een reken-, lees- en taaltoets. Volgens hoofdonderzoeker, dr. William McCartney, daalde de score van de toets
met meer dan een punt, voor elke extra minuut die een scholier nodig had om de hardlooptest te volbrengen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat scholieren met een gezond gewicht beter presteerden op school dan hun klasgenoten met overgewicht.
De onderzoekers concluderen hieruit dat zowel een goede conditie als een gezond gewicht bijdragen aan het optimaal functioneren van de hersenen.
Als vervolgonderzoek het positieve effect van lichamelijke activiteit op schoolprestaties bevestigt, zullen scholen meer moeten investeren in gymlessen.

Gratis Proefles

Je kind kan een Gratis Proefles mee doen.

Wij verzorgen lessen in Wing Chun Kung Fu voor de leeftijd van circa 6 jaar tot en met 13 jaar. 6 tot en met 13 jaar is een richtlijn.

Het gaat vooral om de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Dit bepaald of een kind er aan toe is om aan een vechtsport voor kinderen te kunnen doen.

Noord Holland
Amsterdam
Hoofddorp

Contributie

€ 30,- per maand

Groepen van :
6 tot 8 en 9 tot 13 jaar.

Met één lidmaatschap
toegang tot alle vestigingen

Financiële ondersteuning nodig?

Jeugdsportfonds voor Wing Chun Kung Fu.